Битола - Europe House

Europe House

Битола

„Местото на новата генерација“ веќе е сензација!

Битола

Europe House Битола, чии активности и работење не се одвиваат само во Битола туку и во целиот пелагониски регион, ги поканува сите да се изразат себеси, да создаваат и да бидат дел од настани што го отсликуваат обединетиот европски дух.


Во рамките на нејзините ѕидови се одвива културна и ослободувачка обнова и реконструкција, што ја прави достапно место за собирање на новите генерации, каде што тие можат да создаваат, да разменуваат идеи и мислења и да се движат напред. Место каде што можат да се дружат, да се поврзуваат и да имаат активна улога во обликувањето на нивната иднина.

Subscribe To our newsletter!