Culture Matters Series - Europe House

CULTURE

MATTERS SERIES

Europe House ja поддржува културата и го отстапува местото на иницијативите и поединците да ги искажат своите светогледи. Culture Matter Series е рубрика која живее во импулсот на современите актуелни теми. Преку подкастот и блогот отвораме серија прашања и разговори со кои се занимава уметноста и се стремиме да придонесеме кон прогресот во културниот живот. Очекувајте многу различни теми, аспекти и иницијативи.

#CultureMatters !

PODCAST

View More

COLUMNS

View More
Subscribe To our newsletter!