Europe House – Местото на новата генерација - Europe House

Europe House

Местото На Новите Генерации

Europe House – Местото на новата генерација

Со цел да се привлече младинскиот сектор и да се стимулираат иновации, модернизираниот простор ги кани прогресивните поединци, групи, заедници и организации да се дружат, да создаваат и да презентираат нови идеи. Центрите се концептуално дизајниран за да служат како збирно место за поттикнување дебата, соработка. Во рамката на европските вредности, центрите вмрежуваат различни профили на млади луѓе: претприемачи, млади иноватори и креативци.

Генералната платформа на Europe House има за цел да го зајакне гласот на младите во општеството, охрабрувајќи ги да играат поголема улога во идентификувањето и справувањето со предизвиците. Ентериерот е концептуално дизајнир да послужи како место за поттикнување инспиративна дебата и критичко размислување, стимулирање иновации и генерирање нови концепти, инспиративна соработка и вмрежување помеѓу младите и разни други сектори.

Subscribe To our newsletter!