Shkup - Europe House

Europe House

Shkup

Shkup

Europe House (ish EU Info Qendra ) është e themeluar nga Delegacioni I Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Europe House Skopje mundëson një rritje të ndjeshme të pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse dhe krijimin e përmbajtjeve nga fusha të ndryshme që ushqejnë idealet evropiane. Duke theksuar rolin e të rinjve në shoqëri, nevojat e tyre për një të nesërme më të mirë, qendra mbështet të menduarit progresiv, sfidon metodat konvencionale përmes debateve dhe diskutimeve kritike, gjatë kësaj duke prezantuar zgjidhje inovative.

Mirë se erdhët në Europe House Shkup – Vendi i Gjeneratës së Re!

Subscribe To our newsletter!