Podcast #2 Tamara Ristoska invites Elena Dzajkoska - Europe House

26 Apr

BACK

Podcast #2 Tamara Ristoska invites Elena Dzajkoska

Podcast #2 Tamara Ristoska invites Elena Dzajkoska

Елена Џајковска – готвач, инженер

Основач на ресторанот Гранче, по професија е инженерка по телекомуникации и по 10 години вработена во Телеком, одлучува да отвори ресторан (Гранче). Традиционална македонска храна со модорен твист.

Гранче има различен систем на функционирање. Се служи само со свежи, сезонски и локални производи. Целиот концепт се заснова врз анти-индустријализација на храна.

Subscribe To our newsletter!