Трето издание на книжевни читања „Клинци“ во Europe House Скопје - Europe House

14 Мај

BACK

Трето издание на книжевни читања „Клинци“ во Europe House Скопје

Во 3 издание на книжевни читања „Клинци“ учествуваа авторките Ивана Јовановска, Моника Стојановска, Саранда Мехмеди и Софија Добревска, како и фотографката Валентина Миладинова со своја изложба.

Subscribe To our newsletter!