Европскиот парламент и Европските парламентарни избори 2024 во организација на Правен факултет, Универзитет "Гоце Делчев" - Штип  во соработка со Europe House Струмица и со поддршка на Делегацијата на ЕУ Скопје - Europe House

16 Мај

BACK

Европскиот парламент и Европските парламентарни избори 2024 во организација на Правен факултет, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип  во соработка со Europe House Струмица и со поддршка на Делегацијата на ЕУ Скопје

На настанот земаа учество студенти од Правниот факултет, кои симулираа одржување на Европски парламентарни избори под менторство на проф. д-р Ана Никодиновска Крстевска и демонстратор м-р Елена Трајковска.
Subscribe To our newsletter!