Новости Archives - Page 2 of 14 - Europe House

Трудови од архитектонскиот конкурс „Скопје на новата генерација“

Лотос за неа: Одржлива оаза во Градскиот парк во Скопје

Автор: Антонио Грујевски (добитник на првата награда )

Наслов на проект: Лотос за неа: Одржлива оаза во Градскиот парк во Скопје

Локација – Фонтана „Лотосов цвет“ во Градски парк – Скопје

 

Авторско образложение:

„Лотос за неа“ е проект за визионерски пејзаж и реставрација со цел да ја зајакне зелената одржливост во рамките на урбаното ткиво на Скопје, истовремено оддавајќи почит кон пионерите жени-архитекти кои играле клучна улога во реконструкцијата на Скопје по земјотресот во 1963 година. Проектот ја претставува трансформацијата на клучниот простор во Градскиот парк во Скопје во една динамична и одржлива оаза.

Во свет што сè повеќе е посветен на грижа кон животната средина, согласно шесте цели на ЕУ за животната средина, „Лотос за неа“ применува одржлива филозофија. Носи иновативни, еколошки решенија за просторот што беспрекорно ја интегрираат модерната технологија со природата и создаваат хомогени, зелени оази.

Преку вметнување на обновливи извори на енергија, ефикасно управување со водата, еколошки материјали, бујна вегетација и решение за заштита на пчелната популација во паркот, проектот овозможува поодржлива иднина за граѓаните на Скопје и за идните генерации.

Во име на историјата, „Лотос за неа“ искажува искрена почит кон жените кои одиграле клучна улога во повторната изградба на Скопје преку спомен-парк со дрва како сведоштво за нивната сила и отпорност, нудејќи мирно место за размислување и сеќавање.

Проектот има цел да ја комбинира историјата со природата. Една од главните цели е да се реставрира фонтаната „Лотосов цвет“, дизајнирана од почитуваната архитектка Мирјана Милановиќ-Волињец, со што би го добила оригиналниот изглед, како и дел од изгубеното лотосово езерце, што ја инспирирала визијата на авторот. Понатаму, од клучно значење е реставрацијата на оригиналната подна декорација преку користење на еколошки материјали и инклузивни дизајнерски решенија. Оригиналната просторна организација е надградена со нови, модерни кабини со УСБ-Ц соларни полначи и ЛЕД-осветлување.

„Лотос за неа“ содржи образовна компонента наменета за јакнење на следната генерација со знаења околу одржливи практики и свест за животната средина. Тоа претставува визионерски напор, преку кој се спојува минатото со иднината, историјата со одржливоста, уметноста со образованието. Проектот треба да претставува одржлива оаза и наследство за идните генерации.

 

 

Цели:

Главната визија на проектот е да се создаде подинамична, одржлива и инклузивна урбана средина што ги одразува духот и отпорноста на скопското минато преку изградба на одржлива иднина и додадена вредност за Скопје како Европска престолнина на културата во 2028 година.

Зелена одржливост: создавање на хармонична рамнотежа помеѓу урбанистичкиот развој и заштита на природата преку заживување на постојните зелени простори, вметнување на обновливи извори на енергија, енергетски ефикасно осветлување и спроведување на одржливо управување со дождовна вода и отпад заради намалување на влијанието врз животната средина.

Историско признание: „Лотос за неа“ ќе служи како признание за извонредните архитектки кои придонеле во реконструкцијата на градот по земјотресот во 1963 година.

Вклучување на јавноста: Вклучување на локалната заедница и посетителите на паркот во одржливи практики. Едукативни програми, мурали и работилници за урбани фарми ќе негуваат подлабоко разбирање околу важноста на зелените простори во урбани средини.

Места за собирање на заедницата: „Лотос за неа“ нуди разновидни инклузивни простори за собирање на заедницата, настани на отворено, како и релаксација, преку што се негува чувство на припадност и прогресивен дух на заедницата.                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Антонио Грујевски


 

Преосмислување на брановите во боја

Автори: Даниела Василева, Сара Велеска, Сара Трајкова

Наслов на проект: Reimagining Colorwaves (Преосмислување на брановите во боја) (добитницина втората награда )

Локација – Кеј „Димитар Влахов“ на реката Вардар (од зградата на МАНУ до бензинската пумпа на „Макпетрол“)

 

 

Авторско образложение:

Вгнездена помеѓу реката Вардар и административниот и културен дел од центарот на градот, оваа локација е позната по своето административно и културно значење, поради легендарната зграда на МКЦ како симбол на културна и општествена енергија и каде што се одржани безброј настани и собири. Во денешно време, местото ја задржува својата мирна атмосфера и служи како врска помеѓу луѓето и нивниот работен простор и живее само во одреден период во текот на денот. Сепак, неговиот потенцијал како динамичен и просперитетен центар е опиплив поради блискоста со центарот на градот и неговиот прекрасен поглед од брегот на реката.

Во обид да се вдахне нов живот во овој динамичен урбан простор, предлагаме сериозна интервенција по должината на улицата покрај брегот на реката, интервенција што ќе го заштити нејзиното историско значење, а истовремено ќе навести нова ера на енергија и намена. Нашата визија е да се зајакне овој простор преку додавање појаси во боја што ја симболизираат транзицијата од минатото кон иднината. Овие појаси во боја ќе бидат исткаени во улицата и беспрекорно ќе се интегрираат во околината.

 

Хоризонтално гледано, ја делиме улицата на две посебни зони, каде што секоја ќе има посебна намена, истовремено зачувувајќи ја суштината на културните и административните институции што го дефинираат просторот. Првиот дел од улицата, веднаш до легендарната зграда на МКЦ, се замислува како динамичен простор за култура и дружење. Тука, уличниот пејзаж ќе биде дизајниран да ги привлекува луѓето и ќе овозможува интерактивна средина.

Оттука почнуваат трите појаси што се движат по должина на улицата. Еден од појасите се движи вертикално и формира различни простори за дружење и искусување на просторот. Дел од него се и клупите за седење, места за игра и качување, бар за интеракција, како и видиковец што нуди поглед кон реката и спротивната страна. Можно сценарио во овој дел е опцијата за улична уметност, мурали и уметнички инсталации што оддаваат почит на богатата културна историја на просторот и поттикнуваат креативност.

Вториот дел од улицата, што ги сервисира корисниците на административните згради, ќе нуди соодветна атмосфера за работа и соработка. Овој сегмент ќе даде приоритет на функционалноста и ефикасноста преку: работни зони дизајнирани за да ги задоволат потребите на административниот кадар, станици за кафе и киосци за потребите на луѓето кои работат тука.

Оваа интервенција има цел да создаде хармонична рамнотежа помеѓу културата и администрацијата преку зголемување на привлечноста на овој урбан простор.

 

Автори: Даниела Василева, Сара Велеска, Сара Трајкова

 


Автори: Натали Велеска, Ален Цветковски и Дона Митровска

Наслов на проект: SpineX (добитници на третата награда )

Локација –  булевар „Никола Карев“ (Пластичарска учица)

 

Авторско образложение:

Изборот на локацијата за овој конкурентен проект да биде булеварот „Никола Карев“, познат во колективната меморија како „пластичарска улица“, се јавува поради фактот што таа претставува традиционална трговска улица полна со мали занаетчиски и трговски единици. Многу луѓе ја посетуваат оваа локација за да купат конкретни производи и тие најчесто доаѓаат со автомобил, што носи со себе неколку проблеми што го намалуваат вкупниот квалитет на понудата.

Основната идеја за оваа улица, преку нашиот архитектонски и урбанистички пристап, потекна како резултат на револт кон државата и нејзиниот третман кон улицата, и покрај фактот што таа неодамна е реконструирана. Затоа што не постои можност или иницијатива за решавање на хаотичните услови и проблеми што се дел од модерната верзија на „Пластичарска“, нашето решение е таа да се подигне на ново ниво – улица за велосипеди и пешаци изградена како заоблена лесна структура во вид на мост, направена од скелетен систем со челични држачи, обложени со бетон и скулптурална форма. Таа ќе содржи и ќе поврзе различни содржини за друштвени активности и инклузија за сите луѓе. Овој „лесен“ скелетен систем е придружен со цилиндрични бетонски „кули“ што ќе служат како вертикални врски до нивото на улицата, со што овозможува структурна стабилност и зајакнување.

Целта е да се решат голем број проблеми со кои се соочува оваа локација, првично поради модерниот начин на живот и зголемениот број возила во градот, особено на оваа улица. Ова директно ја намалува безбедноста на пешаците, со оглед на тоа што нема соодветни пешачки премини и несоодветното преминување на необележани делови од патот е редовна појава. Автомобилите се паркираат на тротоарите и нема посебни велосипедски патеки или безбедни коридори или активности за лица со попреченост. Поради тоа, нашето решение нуди безбеден коридор за пешаци и велосипедисти, безбеден премин од едната страна од булеварот на другата преку неколку платформи со скали и лифтови и долги рампи за велосипеди на крајот од патеката.

Друга карактеристика поврзана со овој дел од градот е дека речиси сите постојни капацитети се отворени до одредено време и потоа се затвораат, со што улицата станува целосно неатрактивна и не нуди други поволности за да привлече повеќе посетители и да заживее околината. Затоа нашиот проект вклучува голем број на друштвени и културно-забавни активности, како што се амфитеатар за мали културни настани, изложбени панели на отворено, мали отворени комерцијални и занаетчиски единици што ќе им дадат можност на локалните занаетчии да ги прикажат нивните традиционални рачни занаети од регионот. Оваа пешачка улица исто така вклучува неколку места за релаксација и рекреација, како и отворени работни места во форма на линеарни клупи, лежалки, маси, столови, јавни тоалети и места каде што посетителите можат да купат храна и пијалаци.

Еден од најзначајните квалитети што го постигнавме со ова решение е збогатувањето со ниско и високо зеленило, што моментално го нема на постојната локација. Тоа е придружено со амбиентални водни површини и детски реквизити за забава и вклученост на најмладите. За да се постигне енергетска ефикасност на ова решение, вклучени се посебни кружни соларни панели на секоја од кулите, за да се акумулира и да се користи соларна енергија за функционирање на сите капацитети и за осветлувањето на пешачкиот мост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори: Натали Велеска, Ален Цветковски, Дона Митровска

EUROPE HOUSE СКОПЈЕ ГО ПРОСЛАВИ СВОЈОТ 4 РОДЕНДЕН СО АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС

Скопје, 13 ноември 2023 година

Јуроп хаус Скопје ја одбележа својата четврта годишнина со спој на наследството и визијата за иднината, одржувајќи изложба и церемонија на доделување награди за конкурсот за архитектонски и урбанистички дизајн „Скопје на новата генерација“. На овој настан беше прикажан талентот на младите архитекти кои придонесуваат за урбаниот развој на Скопје.

На натпреварот пристигнаа 12 пријави од 24 млади архитекти, а секој од нив претстави планови за обнова на различни локации во градот. Првата награда ја доби „Лотос за неа“ (“Lotus 4 Her”) на Антонио Грујевски за фонтаната „Лотос“ во Градски парк Скопје. Втората награда ја добија Даниела Василева, Сара Велеска и Сара Трајкова за „Реимагинирање на боените бранови“ (“Reimagining Colorwaves”), за кејот „Димитар Влахов“ покрај реката Вардар. Третата награда им припадна на Натали Велеска, Ален Цветковски и Дона Митровска за нивниот проект „СпајнХ“ (“SpineX”), наменет за ревитализација на улицата „Пластичарска“.

May be an image of 9 people

Настанот се одржа во зградата на Централната пошта во Скопје, место со значително историско значење, што „Europa Nostra“ го стави на листата на седумте најзагрозени културни споменици во Европа. На 26 јули, датум што се совпаѓа со 60-годишнината од разорниот земјотрес во Скопје, „Европа Ностра“, во соработка со Институтот на Европската инвестициска банка, го сврте вниманието кон итната потреба за реставрација на зградата. Ова чувство се одрази и во забелешките на евроамбасадорот Дејвид Гир, нагласувајќи ја важноста за итна акција со цел да се зачува оваа историска градба.

„Денес стоиме овде во Пошта, веројатно најзначајниот пример на бруталистичка уметност; естетика што го обликуваше постземјотресниот архитектонски идентитет на Скопје. Да се потсетиме на културното наследство што треба да се заштити и негува. Денес, Пошта сè уште нема покрив и сѐ поголем е ризикот повеќе да не се користи и да се распадне. Сепак, Пошта, да ги употребиме зборовите на Сартр, не прифаќа пораз! Ниту ние. Решивме да го одбележиме четвртиот роденден на  Europe House токму тука. На Денот на ослободувањето на Скопје.“, истакна амбасадорот Гир.

Во нејзиниот говор, министерката за култура, г-ѓа Бисера Костадиновска-Стојчевска, му се заблагодари на амбасадорот Гир и истакна дека “Ова значајна пригода, на Јуроп хаус Скопје од културен карактер успеа да ги зближи историјата и иднината, со креативноста на студентите по архитектура.” Таа додаде дека овој конкурс оди чекор напред и го премостува минатото со аспирациите за иднината.

Конкурсот „Скопје на новата генерација“ го оценуваше жири од 5 члена од сите пет архитектонски факултети во Скопје, (Меѓународен Балкански универзитет, Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС), Универзитетот МИТ, Факултетот за општествени науки (ФОН) и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје).  Проф. д-р Бојан Карнаков, во име на жирито објасни дека:  „Главната цел на конкурсот е да инспирира иновативни идеи за архитектонски и урбан дизајн што би го зајакнале чувството на заедница во јавните простори на делови од градот врежани во колективната меморија на Скопје; младите архитекти до 35-годишна возраст требаше да се фокусираат на повторно осмислување и/или преуредување на овие делови од градот, со цел да се создаде одржлива и инклузивна средина“.

Победничкиот проект „Лотос за неа“ (“Lotus 4 Her”), изработен од младиот архитект Антонио Грујевски, претставува визионерски пејзаж и реставраторски проект чија цел е зајакнување на зелената одржливост во урбаното ткиво на Скопје, притоа оддавајќи почит на жените-архитекти, пионери во областа, кои одиграа клучна улога во обновата на постземјотресно Скопје во 1963 година. Во својот поздравен говор, Грујевски рече: “За еден месец сме во 2024, а сите политичари и дел од нашите колеги сеуште зборуваат за Скопје 2014. Светот се движи напред. Европа се движи напред. Имаме предизвици со климатските промени, со енергетската независност и со загадувањето. Ова се предизвици на кои што мораме да се фокусираме, и да се придружиме кон визиите на Европската Унија.”

Изложбата во Централна Пошта ќе биде отворена за јавноста во наредните три дена, од вторник до четврток, од 12:00 до 15:00 часот.

 

Скопје на најмладата генерација!

Во склоп на 4 роденден на Europe House Skopje  организиравме архитектонската работилница за деца.

Најмладите се запознаа за четирите значајни скопски музеи, – Музеј на град Скопје, Даут-пашин амам, Музеј на современата уметност и Музеј на Македонија и како овие културни институции ја негуваат историјата и уметноста.

Љубопитни, тие се охрабрија да создадат свои минијатурни архитектонски ремек-дела под менторство на архитектите Маргарита Поповска, Милка Черепналковска, Маја Доновски Лукаревска и Мартина Петковска.

За крај, на забавен и интерактивен начин, користејќи разни техники – колажи, цртежи и макети го прикажаа своето решение на поставената задача.

May be an image of 10 people, people studying and table
May be an image of 5 people and people studying

Во соработка со Младите Можат, Europe House мрежата се приклучи на #SocialDay 2023 иницијативата.

Со оваа активност, средношколците беа поканети да заменат еден ден на училиште со 8 часа на работа под менторство на локалните Europe House тимови.

Europe House Veles
Анабела и Димитар- волонтери на Младински центар Велес, се нурнаа во процесот „Oд идеја до реализација“.
Тие имаа можност да бидат дел од секојдневните активности- подготовки, комуникација со соработници како и сите пропратни елементи за успешно реализирање на настани.

Europe House Kriva Palanka
3 групи на волонтери имаа шанса да бидат практиканти во различни области:
1. Во Ранковце се запознаа со работата на The Countryside , чување на животните и нивната улога на пријател на човекот
2. Во #europehousekrivapalanka работеа на организирање настани од логистички аспект и подготовка на просторот за предвидените активности за тој ден
3. Во Кратово, се запознаа со функционирањето на Невладините организации и користењето на опремата и структуирањето на една поткаст епизода која ги опфаќа младинските теми, општеството и културата

Europe House Bitola

Волонтерите се запознаа со начинот на работата, мисијата и функционирањето на локалниот Europe House, како и типот на содржини произведени за млади кои се одраз на европскиот дух. Ентузијазмот на младите волонтери да стекнат нови вештини ја покажаа нивната волја за личен развој и раст.

May be an image of 2 people, people studying and text

May be an image of 2 people

May be an image of 2 people

Четвртиот роденден на Јуроп Хаус Скопје со изложбата „СКОПЈЕ НА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА“

На 13 ноември, со почеток од 18:30 часот, во знак на 60-годишнината од скопскиот земјотрес, во просториите на  Централната Пошта – Скопје, Јуроп Хаус ќе биде домаќин на прогресивна архитектонска изложба, што произлезе од отворениот конкурс „Скопје на новата генерација“. Амбасадорот на Делегацијата на Европската Унија, Дејвид Гир на свечената церемонија ќе ги прогласи победниците на конкурсот.

Фазата на пријавување доведе до одлични иновативни урбанистички предлози, каде што секој од предлозите претставува можност за скок кон поинклузивен и ревитализиран град, како и кон модернизација на Скопје. Квалитетот, креативноста и визијата што ја добивме од решенијата на младите архитекти е инспиративна и дава надеж за иднината на градот.

Овој настан ќе биде од отворен карактер и ќе се случува во шалтерската сала на Пошта – Скопје. Сите што ќе го пропуштат главниот настан, ќе имаат можност да ја посетат изложбата и во следните три дена, од 14 до 16 ноември, од 12 до 15 часот.

Дојдете да го прославиме 13 ноември, денот на градот и четвртиот роденден на Јуроп Хаус Скопје со младелачки и смел поглед на новата генерација.

За градот убав пак да никне!

Ве очекуваме!

Детали за настанот

Настан: Четврти роденден на Јуроп Хаус Скопје преку архитектонската изложба „Скопје на новата генерација“

Датум: понеделник, 13 ноември 2023 година

Време: 18:30 часот

Место: Централна пошта – Скопје

Кодекс на облекување: Се препорачува топла облека.

Работилница “Upcycling clothes and mind“

Во рамките на Erasmus+ , ко-финансиран од Европската Делегација, Eco – Logic организираше работилница “Upcycling clothes and mind“ во #europehouseskopje за начините на рециклирање и реупотреба на облека за да се намали токсичниот отпад од гардероба.

Воедно учесниците имаа можност да учествуваат на работилница за везење и да се запознаат со неколку техники, кои можат да ги употребат во секојдневниот живот и да ги разубават постарите парчиња облека, чанти обувки.. едноставно да им дадат нов живот.

May be an image of lace, macrame, jewelry and text May be an image of 2 people and book May be an image of 2 people, people studying and text

Прв базар на мали еколошки бизниси во нашата земја

Заедно со “Yes for Less” го организиравме првиот базар на мали еколошки бизниси во нашата земја!

Настанот не беше само обичен базар, ова беше и можност за дружба и запознавање со еко заедницата која освен поединци вклучува и бизниси кои иако мали, постојано и несебично го даваат својот придонес за поодржлива иднина.

May be an image of 3 people and text that says 'APRIL 22 APRIL APRIL APR". sor MPRIL APRIL 22 APRIL APRIL 22 22 APRIL 22'

Одржлива мода и аксесоари, природна козметика, нега и лична хигиена, предмети за домот, беа само дел од производите кои посетителите можеа да ги најдат на базарот.

May be an image of matchbook and text

Изговорите дека еколошките алтернативи не постојат или е тешко да се најдат после овој базар не се веќе оправдување. Се гледаме во некои други слични настани од овој карактер!

 

Доделување на Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“

Во Националната универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, установа со исклучителна важност за културата и образованието, ризница на уметнички и научни остварувања, свечено се одржа јубилејното 10-то доделување на Наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“.

May be an image of 2 people and text

Наградата ја доби Благоја Јовановски за дел на превод на делото од англиски јазик „Волшебникот“ од Колм Тојбин, ирски автор.

Амбиентот, целосно адаптиран да прилега на манифестацијата, го охрабри евроамбасадорот Дејвид Гир накратко да се обрати на македонски јазик пред присутните, потенцирајќи ја исклучителната важност на литературата и културната размена. Свое обраќање имаше и претседателот на организациониот одбор на наградата „Вавилон“, Милан Дамјаноски.

May be an image of table, lighting, indoors and text that says 'BARCELONE ACANTILADO'

Пред официјалниот старт на настанот, Амбасадор ја искористи можноста да се запознае со работата на институцијата и македонското културно наследство. Настанот се заокружи со проекција на краток документарен филм во чест на 80-годишнината од првиот училиштен час по македонски јазик.

 

Јазикот, неговите капацитети и визуелната моќ!

Денешната работилница за графити „Графити на кирилица“ раководена од илустраторот Dreadpen ја посетија 15 млади ентузијасти.

Алтернативната улична култура и убавината на македонската азбука беа одличен спој да младите се запознаат со светот на графитите, процесот на оформување и различните техники.

Вистинското уметничко дело го оставивме за крај – ја исцртавме клупата во современ стил како што и прилега на Europe House – Местото на новата генерација.

May be an image of 7 people, child, people studying and table

May be an image of textMay be an image of 1 person, street and text

Subscribe To our newsletter!