Blog - Europe House

Blog

Ласко Џуровски: Македонската кирилица заслужува бескрајна почит од сите нас

22 Dec

Ласко Џуровски: Македонската кирилица заслужува бескрајна почит од сите нас

View More
Оливера Ќорвезироска: Критиката е патоказ на книжевноста во времето и просторот

9 Dec

Оливера Ќорвезироска: Критиката е патоказ на книжевноста во времето и просторот

View More
THE PRESPA REGION – THE RENAISSANCE OF THE SOUL

6 Dec

THE PRESPA REGION – THE RENAISSANCE OF THE SOUL

View More
„Чудо“: За Романија, Господ и жените

1 Dec

„Чудо“: За Романија, Господ и жените

View More
Венко Андоновски: Со „Папокот на светлината“ сакав да го изгонам злото

29 Nov

Венко Андоновски: Со „Папокот на светлината“ сакав да го изгонам злото

View More
Student Art Exhibition – Tribute to Lazar Lichenoski

22 Nov

Student Art Exhibition – Tribute to Lazar Lichenoski

View More
Владимир Јанковски: Ако нема страст за другиот нема ни култура

17 Nov

Владимир Јанковски: Ако нема страст за другиот нема ни култура

View More
„Татко“: Непознат лавиринт без клопче за навигација

10 Nov

„Татко“: Непознат лавиринт без клопче за навигација

View More
Николина Андова Шопова: Пишувањето ми е чин на емпатија

3 Nov

Николина Андова Шопова: Пишувањето ми е чин на емпатија

View More
Работете на себе и патот до успехот ќе биде ваш! Сибел Бајрам, наставничка по англиски, магистер по менаџмент на човечки ресурси

7 Oct

Работете на себе и патот до успехот ќе биде ваш! Сибел Бајрам, наставничка по англиски, магистер по менаџмент на човечки ресурси

View More
Subscribe To our newsletter!